Eternadent


Eternadent - Information


www.
eternadent.
com.
mk; [email protected]
com.
mk Моб: 078 30 91 47 Тел: 02/30 91 470


Секој пациент е исклучително важен и со своја индивидуална проблематика.
Затоа одделуваме доволно време за откривање на проблемите и желбите на нашите пациенти.
.
По стручната идентификација на затекнатата состојба, ги нудиме соодветните решенија, но и границата од која нема компромиси.
Целта ни е новиот пациент да го доведеме до состојба на здравје, да го обучиме како правилно да ја одржува таа состојба, за потоа на редовни контроли, согласно соодветниот протокол, да се откриваат и отстрануваат и најмалите проблеми кои во меѓувреме можат да настанат.
Тоа бара бескомпромисен квалитет во опремата, тимот и услугата, а ЕТЕРНА дент нуди современи концепски, технолошко-технички и хумани ресурси за рана дијагностика, безболна и навремена терапија и одржување на здравјето на забите со високо организирана и професионална услуга и врвен тим предводен од Проф.
д-р Ана Миновска, пародонтолог и експерт во ласерската стоматологија со докажано искуство во областа.
See MoreRank : 4.15


Eternadent Treatments


Please choose which treatment are you looking forQuote for treatment

Braces Get Quote
Cosmetic Dentist Consultation Get Quote
Dental Bridges Get Quote
Dental Checkup Get Quote
Dental Crowns Get Quote
Dental Implants Get Quote
Dentist Consultation Get Quote
Dentures Get Quote
Denturist Consultation Get Quote
Endodontist Consultation Get Quote
Family Dentist Consultation Get Quote
Fillings Get Quote
Gum Surgery Get Quote
Implant Dentist Consultation Get Quote
Lumineers™ Get Quote
Orthodontist Consultation Get Quote
Periodontist Consultation Get Quote
Periodontitis Treatment Get Quote
Restorative Dentist Consultation Get Quote
Root canals Get Quote
Teeth Cleaning Get Quote
Teeth Whitening Get Quote
Veneers Get QuoteDoctors In Department


Dr Ana Bundalevska Aleksandrovska

Dr Bruno Nikolovski

Dr Daniela Cvetanovska Stojcheva