Eternadent


Eternadent - Informationen


www.
ewig.
com.
mk; Kontakt @ eternadent.
com.
mk :Об: 078 30 91 47 :Ел: 30.02.91 470


Секој пациент е исклучително важен и со своја индивидуална проблематика.
Затоа одделуваме доволно време за откривање на проблемите и желбите на нашите пациенти.
.
По стручната идентификација на затекнатата состојба, ги нудиме соодветните решенија, но и границо
Целта ни е новиот пациент да го доведеме до состојба на здравје, да го обучиме како правилно да ја одржува таа состојба, за потоа на редовни контроли, согласно соодветниот протокол, да се откриваат и отстрануваат и најмалите проблеми кои во меѓувреме можат да настанат.
Тоа бара бескомпромисен квалитет во опремата, тимот и услугата, а ЕТЕРНА дент нуди современи концепски, технолошко-технички и хумани ресурси за рана дијагностика, безболна и навремена терапија и одржување на здравјето на забите со високо организирана и професионална услуга и врвен тим предводен од Проф .
д-р Ана Миновска, пародонтолог и експерт во ласерската стоматологија со докажано искуство во о.
Sehen Sie MehrRang : 4.15


Eternadent Behandlungen


Bitte wählen Sie die Behandlung, die Sie suchenKostenvoranschlag für die Behandlung

Klammern Angebot Bekommen
Kosmetische Zahnarzt Beratung Angebot Bekommen
Dental Brücken Angebot Bekommen
Dental Checkup Angebot Bekommen
Zahnkronen Angebot Bekommen
Zahnimplantate Angebot Bekommen
Zahnarzt Beratung Angebot Bekommen
Zahnersatz Angebot Bekommen
Denturist Beratung Angebot Bekommen
Endodonten Beratung Angebot Bekommen
Zahnarzt Beratung Angebot Bekommen
Füllungen Angebot Bekommen
Gum Chirurgie Angebot Bekommen
Implantat Zahnarzt Beratung Angebot Bekommen
Lumineers™ Angebot Bekommen
Kieferorthopäden Beratung Angebot Bekommen
Parodontologen Beratung Angebot Bekommen
Parodontitis-Behandlung Angebot Bekommen
Zahnarzt Beratung Angebot Bekommen
Wurzelkanäle Angebot Bekommen
Eine Reinigung Der Zähne Angebot Bekommen
Zahnaufhellung Angebot BekommenDie Ärzte Der Abteilung


Dr. Ana Bundalevska Aleksandrovska

Dr. Bruno Nikolovski

Dr. Daniela Cvetanovska Stojcheva