Metro Hair Transplantation Clinics


דרגה : 3.55


מטרו השתלת שיער מרפאות טיפולי


בבקשה לבחור איזה טיפול אתה מחפשהצעת מחיר עבור טיפול

הגוף השתלת שיער קבל ציטוט
פיו hairtransplant תורם קציר קבל ציטוט
FUT או רצועה קציר תורם באזור קבל ציטוט
נשירת שיער קבל ציטוט
נשירת שיער טיפול קבל ציטוטהרופאים במחלקה


ד"ר Murali Jammi’s