Cyprus Ivf


קפריסין Ivf - מידע


מרכז IVF בצפון קפריסין הוא מרפאת הפריה חוץ גופית ראשונה בצפון קפריסין, והמרפאה שזכתה בפרס היחידה באזור.דרגה : 3.6


טיפולי IVF בקפריסין


בבקשה לבחור איזה טיפול אתה מחפשהצעת מחיר עבור טיפול

AI - הזרעה מלאכותית קבל ציטוט
ביצה קפוא קבל ציטוט
העובר תרומה קבל ציטוט
עובר הקפאה קבל ציטוט
העובר דבק קבל ציטוט
פוריות קבל ציטוט
בחירת מין קבל ציטוט
IVF - הפריה חוץ גופית הפריה קבל ציטוט
הפריה חוץ גופית עם תרומת ביציות קבל ציטוט
דגירה בעזרת לייזר קבל ציטוט
הזרקת מיקרו קבל ציטוט
תרומת זרע קבל ציטוט
כירורגית להוצאת זרע קבל ציטוט
TESA - שאיבת זרע מהאשך קבל ציטוטהרופאים במחלקה


ד"ר מורוד דגדלן

גברת מוניקה IVF