Kirsty Lander Holistic Health And Wellbeing


דרגה : 5


טיפולי בריאות הוליסטית של קירסטי לנדר


בבקשה לבחור איזה טיפול אתה מחפשהצעת מחיר עבור טיפול

אלטרנטיבית טיפול באלרגיה קבל ציטוט
חרדה - טיפול אלטרנטיבי קבל ציטוט
ייעוץ קבל ציטוט
דיאטה ותזונה ייעוץ קבל ציטוט
בריאות הוליסטית התייעצות (1 שעה 30 דקות) קבל ציטוט
ניהול כאב - טיפול אלטרנטיבי קבל ציטוטהרופאים במחלקה


גב 'קירסטי לנדר