Male Hair Clinic


דרגה : 3.55


שיער גברית טיפולים במרפאה


בבקשה לבחור איזה טיפול אתה מחפשהצעת מחיר עבור טיפול

פיו - פוליקולרית יחידת החילוץ קבל ציטוט
נשירת שיער קבל ציטוט
נשירת שיער טיפול (45 דקות, 24 מפגשים) קבל ציטוט
השתלת שיער קבל ציטוט
שיער בלייזר טיפול קבל ציטוט
שיער בלייזר טיפול (45 דקות) קבל ציטוט
טיפול תבנית נשית נשירת שיער (45 דקות, 24 מפגשים) קבל ציטוט
טיפול עבור דפוס התקרחות גברית (45 דקות, 24 מפגשים) קבל ציטוטהרופאים במחלקה


סופי מקברייד

מר אנדרו פורסטר

גב ' כריסטינה Seddon

גב ' נעמי פורסטר