Ian Dale Acupuncture


דרגה : 4


איאן דייל טיפולי אקופונקטורה


בבקשה לבחור איזה טיפול אתה מחפשהצעת מחיר עבור טיפול

אקופרסורה קבל ציטוט
לדיקור התייעצות קבל ציטוט
יותר דיקור סיני קבל ציטוט
עיסוי סיני קבל ציטוט
דיאטה ותזונה ייעוץ קבל ציטוט
אלקטרו-אקופונקטורה קבל ציטוט
פוריות - טיפול אלטרנטיבי קבל ציטוט
דיקור סיני פוריות קבל ציטוט
ניהול כאב - טיפול אלטרנטיבי קבל ציטוטהרופאים במחלקה


איאן דייל