Brisbane North Eye Centre


דרגה : 4


בריסביין צפון עין מרכז טיפולים


בבקשה לבחור איזה טיפול אתה מחפשהצעת מחיר עבור טיפול

אסיה להרמת העפעפיים קבל ציטוט
להרמת העפעפיים קבל ציטוט
הרמת גבות קבל ציטוט
ניתוח עפעפיים קבל ציטוט
לייזר העור התחדשות קבל ציטוט
פזילה הפחתת קבל ציטוט
טיפול קמטים קבל ציטוטהרופאים במחלקה


ד "ר ארצ' י כבש

Ms קריס Łuszczek