Barnet Orthodontic Practice


דרגה :


בארנט אורתודונטי טיפולים


בבקשה לבחור איזה טיפול אתה מחפשהצעת מחיר עבור טיפול

שיניים לבדיקה קבל ציטוט
אבחון רשומות קבל ציטוט
תיקנתי מכשיר טיפול קבל ציטוט
תיקנו את שכר הטרחה קבל ציטוט
פונקציונלי טיפול מכשיר קבל ציטוט
מטופל חדש התייעצות קבל ציטוט
מטופל חדש ייעוץ ראשוני קבל ציטוט
טיפול מכשיר נשלף קבל ציטוט
מחזיק נשלף קבל ציטוט
תיקון לתקן גשרים קבל ציטוט
תיקונים קבל ציטוט
החלפת נשלף מכשירי חשמל קבל ציטוט
החלפת נשלף. השכר קבל ציטוט
שכר טרחה ביקורת לאחר 12 חודשים קבל ציטוט
שכר טרחה ביקורת לאחר 2 שנים או יותר קבל ציטוטהרופאים במחלקה


ד"ר עמית Coonar

Ms בפסטיבל Thakrar

Ms Ummel אדורי