Galway Podiatry Practice


דרגה : 3.95


גאלווי Podiatry תרגול טיפולים


בבקשה לבחור איזה טיפול אתה מחפשהצעת מחיר עבור טיפול

טיפול בדיקור (40 דקות) קבל ציטוט
דיקור סיני (40 דקות) קבל ציטוט
Biomechanical הערכת (45 דקות) קבל ציטוט
למספרה להתייעצות קבל ציטוט
מדרסים קבל ציטוטהרופאים במחלקה


גברת פטרישיה Ruane