Spectrum Physio Centre - , Kagadasapura


דרגה : 4


ספקטרום פיזיו, מרכז , טיפולים Kagadasapura


בבקשה לבחור איזה טיפול אתה מחפשהצעת מחיר עבור טיפול

תאגידי ייעוץ ארגונומי עצה קבל ציטוט
גריאטריים תוכנית פיזיותרפיה קבל ציטוט
אשפוז שיקום לשיתוק קבל ציטוט
הושטת פיזיותרפיה או טיפול בבית, פיזיותרפיה קבל ציטוט
פיזיותרפיסט התייעצות קבל ציטוט
הריון תוכנית אימונים קבל ציטוט
אימוני ספורט על שדה פגיעה ניהול קבל ציטוטהרופאים במחלקה


ד"ר Dhanajeyan jayavel