Surgery Gold Coast - Benowa


דרגה : 4.1


ניתוח גולד קוסט - Benowa טיפולים


בבקשה לבחור איזה טיפול אתה מחפשהצעת מחיר עבור טיפול

לפרוסקופיה ניתוח הצרת קיבה קבל ציטוט
מעקף קיבה לפרוסקופי קבל ציטוט
ניתוח שרוול קיבה לפרוסקופי קבל ציטוט
Revisional ניתוח הרזיה קבל ציטוטהרופאים במחלקה


ד "ר ג' ייסון חינם

גב ' דונה

גברת קייסי