Nhg Eye Institute, National Healthcare Group


דרגה : 3.85


Nhg עין המכון הלאומי שירותי בריאות קבוצתי טיפולי


בבקשה לבחור איזה טיפול אתה מחפשהצעת מחיר עבור טיפול

קטרקט - מתקפל השתלת עדשה תוך-עיני קבל ציטוט
קטרקט - רב-מוקדי העדשות קבל ציטוט
קרנית קבל ציטוט
ניקוז ניתוח שתל קבל ציטוט
ניהול של ראייה כפולה קבל ציטוט
רפואי רשתית קבל ציטוט
נוירו-אופתלמולוגיה קבל ציטוט
Oculoplasty קבל ציטוט
רפואת ילדים - ניהול של פזילה קבל ציטוט
ניתוח לתיקון הראייה בלייזר קבל ציטוט
ניתוחי רשתית קבל ציטוט