Medica Fertil Celaya


Rütbe : 3.7


Medica Fertil Celaya Tedaviler


Hangi tedavi seçiniz aradığınızTedavi için Alıntı

AI - Yapay Döllenme Alıntı
Blastosist Transferi Alıntı
Embriyo Dondurma Alıntı
Doğurganlık Alıntı
Doğurganlık Testi Alıntı
FET - Dondurulmuş Embriyo Transferi Alıntı
ICSI - İntrasitoplazmik Sperm Enjeksiyonu Alıntı
ONUNLA - İntrauterin Tohumlama Alıntı
Tüp Bebek IVF - Alıntı
Donör Yumurta ile tüp bebek Alıntı
IGT - Preimplantasyon Genetik Tanı Alıntı
Sperm DNA Parçalanma Alıntı
TESA - Testiküler Sperm Ekstraksiyonu AlıntıBölümü Doktorları


Dr. Melek Edgar Cacique Borrego