Physio Bath


דרגה :


פיזיו אמבטיה טיפולים


בבקשה לבחור איזה טיפול אתה מחפשהצעת מחיר עבור טיפול

עצה-תרגילים קבל ציטוט
התגייסות משותפת קבל ציטוט
פיזיותרפיסט התייעצות קבל ציטוט
פילאטיס קבל ציטוט
בתנוחה עצה קבל ציטוט
עיסוי רקמות רכה קבל ציטוט
ספורט שיקום קבל ציטוט
מקליט קבל ציטוט
עשרות להקלה על הכאב קבל ציטוט
שחרור נקודת ההדק קבל ציטוט
אולטרסאונד קבל ציטוטהרופאים במחלקה


גברת אנט Smidt

Ms איזבל Machell