New Vision


דרגה : 3.4


חזון חדש טיפולים


בבקשה לבחור איזה טיפול אתה מחפשהצעת מחיר עבור טיפול

קטרקט טיפול (15 דקות) קבל ציטוט
עין  (1 שעה 20 דקות) קבל ציטוט
iLASIK עם LaserSoft (LED) (7 דקות) קבל ציטוט
iLASIK (7 דקות) קבל ציטוט
עדשות תוך עיניות קבל ציטוט
לייזר בעיניים מנתח ייעוץ (1 שעה 20 דקות) קבל ציטוטהרופאים במחלקה


פאבל Podkopajev