Hua Shen Acupuncture


דרגה : 4.55


הואה שן טיפולי אקופונקטורה


בבקשה לבחור איזה טיפול אתה מחפשהצעת מחיר עבור טיפול

אקופרסורה קבל ציטוט
לדיקור התייעצות קבל ציטוט
אלטרנטיבית טיפול באלרגיה קבל ציטוט
חרדה - טיפול אלטרנטיבי קבל ציטוט
עיסוי סיני קבל ציטוט
דיקור קוסמטי קבל ציטוט
אלקטרו-אקופונקטורה קבל ציטוט
פוריות - טיפול אלטרנטיבי קבל ציטוט
דיקור סיני פוריות קבל ציטוט
ניהול כאב - טיפול אלטרנטיבי קבל ציטוט
הפסקת עישון - טיפול אלטרנטיבי קבל ציטוטהרופאים במחלקה


ד"ר הואה שאן