Walk In Travel Clinic


דרגה : 4.35


ללכת לטייל טיפולים במרפאה


בבקשה לבחור איזה טיפול אתה מחפשהצעת מחיר עבור טיפול

חיסון נגד שפעת (15 דקות) קבל ציטוט
חיסון צהבת B (30 דקות, 3 מפגשים) קבל ציטוט
חיסון נגד קדחת המוח היפנית (30 דקות, 2 מפגשים) קבל ציטוט
דלקת קרום המוח B חיסון (30 דקות, 2 מפגשים) קבל ציטוט
חיסון Meningococcal (30 דקות) קבל ציטוט
אוראלי חיסון נגד כולרה (30 דקות) קבל ציטוט
חיסון כלבת (30 דקות, 3 מפגשים) קבל ציטוט
שלבקת חוגרת (40 דקות) קבל ציטוט
נסיעות בריאות התייעצות קבל ציטוט
חיסון נגד טיפוס הבטן (30 דקות) קבל ציטוט
חיסון התייעצות (40 דקות) קבל ציטוט
חיסון נסיעות קבל ציטוט
חיסון נגד קדחת צהובה (40 דקות) קבל ציטוטהרופאים במחלקה


מר רוברט בראדשו