Obesitylaprosurgery


דרגה : 3.6


Obesitylaprosurgery טיפולים


בבקשה לבחור איזה טיפול אתה מחפשהצעת מחיר עבור טיפול

ניתוח בריאטרי התייעצות קבל ציטוט
תריסריון מתג קבל ציטוט
מעקף קיבה קבל ציטוט
שרוול קיבה קבל ציטוטהרופאים במחלקה


ד"ר Apurva Vyas

מר Milin מארו