Noor Laboratory


דרגה :


טיפולי נור מעבדה


בבקשה לבחור איזה טיפול אתה מחפשהצעת מחיר עבור טיפול

אנדוקרינולוגיה קבל ציטוט
בדיקת דם לנשירת שיער קבל ציטוט
הקרנת בריאות התייעצות קבל ציטוט
מבחן ילודים קבל ציטוט
סרולוגיה קבל ציטוט
וירולוגיה קבל ציטוטהרופאים במחלקה


אחמד אגא

מר יאסין אלקדהי